SOTSIAALHOOLEKANNE

Sotsiaalhoolekande  ülesandeks on
isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:
* inimõiguste järgimine;
* isiku  vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
* abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
* isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Laimjala valla sotsiaalhoolekande korraldamine toimub vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusele, Laimjala vallavolikogu määrustele nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" ja Laimjala vallavalitsuse korraldustele.


joon

Sotsiaalnõunik

Rohta Lember
telefon 45 94524, 51 53122
rohta.lember@laimjala.ee

VASTUVÕTT:
E, K, R : 9.00-13.00 ja 14.00-16.00;
teistel päevadel - eelneval kokkuleppel.

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee