SOTSIAALHOOLEKANNE

Sotsiaalhoolekande  ülesandeks on
isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:
* inimõiguste järgimine;
* isiku  vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
* abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
* isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Laimjala valla sotsiaalhoolekande korraldamine toimub vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusele, Laimjala vallavolikogu määrustele nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" ja Laimjala vallavalitsuse korraldustele.


joon

Sotsiaalnõunik

Rohta Lember
telefon 45 94524, 51 53122
rohta.lember@laimjala.ee

VASTUVÕTT:
E, K, R : 9.00-13.00 ja 14.00-16.00;
teistel päevadel - eelneval kokkuleppel.

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 71 pdf

Laimjala valla 2017 EELARVE materjal

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

KOIGI matkarada tutvustav video

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee