TEATED

27. jaanuar - 19. veebruar toimuvad Laimjala valla MEISTRIVÕISTLUSED LAUAMÄNGUDES.
Kuulutus >>

12.veebruaril - arutelu teemal ESMATASANDI TERVISEKESKUSTE KAASAJASTAMINE Orissaares. Kuulutus >>

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2015 on Meren Tamm.

2015. a hajaasustuse programmi
toetuste saajad.


27. juunil toimus Laimjala vallas Sääremäe puhkekohas teist aastat mereorienteerumise võistlus ja suvine vabaõhusündmus
LAIMJALA AERURAMM.
ban

TULEMUSED jpm.

26. juunil toimus Laimjala mõisapargis kontsert LAIMJALA VALSS, mis oli pühendatud Debora Vaarandi ja Henno Käo mälestusele.
Seal tehti algust Debora Vaarandi mälestusmärgi loomiseks vajalike annetustega. Edaspidi saab selleks teha annetusi MTÜ Laimjala Arenguseltsi arvele EE952200221060894747.
Ürituse info

Laimjala valla AASTA TEGIJA 2014 on perekond Kiiker.

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Laimjala Rahvamaja tegemistest >>

Muhu HOOLDEKESKUSE koduleht.

Vallast lühidaltvalla kaart

Laimjala vald asub Saare maakonna kaguosas.
Vallal on ühine piir Pöide ja Valjala vallaga.
Pindala - 116 km²
Elanikke arv - 743

Vallas on 24 küla. Elanike arvu poolest suurimad on vallakeskus Laimjala ja Käo küla.

Valla omapäraks on väga liigendatud rannajoon ning 99 väikest saart ja laidu rannameres. Valla territoorium on metsavaene, kuid seda rohkem on kadastikke.

Laimjala Vallavalitsus asub ühekorruselises mansardkorrusega härrastemajas, mis on arvatavalt ehitatud 18.-19. sajandi vahetusel. Kahel pool treppi välisukse kõrval on dolomiidist lõvid.

VIIMATI LISATUD

Vallavolikogu 22. detsembri istungi protokoll nr. 20 pdf

Laimjala valla detsembrikuu teabeleht VALLAELU Nr. 67 pdf

Heakorra eeskirjade täiendamine - metsamaterjali teatis

Laimjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2014-2025 pdf
Valla kaardid pdf
Külade kaardid pdf

 

TASUB TEADA

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>
Hinnakiri >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee