EHITUS- JA PLANEERIMISTEGEVUS

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, planeerimisseadus ja ehitusseadus on andnud kohalikule omavalitsusele ülesande korraldada territoriaalplaneerimise ja ehitamise alast tegevust kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks.

Kinnisasjade suhtes kehtib küll nn puutumatuse printsiip ja igal omanikul on õigus käsutada oma omandit vastavalt oma tahtele, kuid kohalikule omavalitsusele on seadusega antud kohustused ja õigused, mis lubavad tal olla ruumilise arengu koordineerijaks, sealhulgas ka eraomanike tegevuse koordineerijaks maa kasutamise ja ehitustegevuse osas.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded on planeeringute (üld- ja detailplaneeringute, teemaplaneeringute) algatamine, koostamise korraldamine, vastuvõtmine ja kehtestamine, nende planeeringute järgi koostatud ehitusprojektide alusel ehituslubade väljastamine, teatud juhtudel projekteerimistingimuste väljastamine, kogu ehitusprotsessi jälgimine, projektide ja ehitusdokumentatsiooni kontrollimine ja säilitamine, valminud või renoveeritud ehitistele kasutuslubade väljastamine.

Laimjala Vallavalitsuses tegeleb ehitusala korraldamisega, ruumilise planeerimise alaga ning maaga seonduva tegevusega ehitus- ja maanõunik Piret Miller.

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee