EHITAJA ASJAAJAMISE JUHISED

Nr.

Tegevus

Menetluse aeg

Seaduslik alus

Riigilõiv

1

Projekteerimistingimuste taotlus (vorm)

-

Ehitusseadustik § 26-34

-

2

Projekteerimistingimuste väljastamine

30-60 päeva

Ehitusseadustik § 31

25 €

3

Puurkaevu rajamine
esitada:
3.1 ehitusloa taotlus;
3.2. puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus; (vorm)
3.3. veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
3.4. puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

10 päeva

Ehitusseadustik Lisa 1

30€

4

Geodeetiline mõõdistus, tehniliste tingimuste taotlus tehnovõrkude valdajalt, ehitusprojekti koostamine

 

Ehitusseadustik §14

-

5

Ehitusteatis (vorm)

10 päeva

Ehitusseadustik § 35-37, Lisa 1

-

6

Ehitusloa taotlus, (vorm) ehitusprojekti esitamine

 

Ehitusseadustik § 38-46

Elamu 150€; mitteelamu 250€

7

Ehitusloa väljastamine

30 päeva

Ehitusseadustik § 42 Lisa 1

-

8

Ehitamise alustamine või lammutamine

3 päeva

Ehitusseadustik § 43 Lisa 1

-

9

Kasutusteatis

10 päeva

Ehitusseadustik § 47-49 Lisa 2

-

10

Kasutusloa taotlus (vorm)

 

Ehitusseadustik § 52 Lisa 2

-

11

Kasutusloa väljastamine

30 päeva

Ehitusseadustik § 50-57 Lisa 2

Elamu 30€
mitteelamu 60€

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee