TAOTLUSTE VORMID

Ehitajale:

Ehitusteatis; Ehitusloa taotlus; Ehitamise alustamine; Kasutusteatis; Kasutusluba : https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Lisa 1: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#

Lisa 2 : https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf

Ehitusseadustik: https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

Puurkaevu asukoha kooskõlastus:  http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Puurkaevu kasutusteatis : https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa5.pdf#


Maaomanikule:

Detailplaneeringu algatamiseks - pdf  või  doc

Kinnistu jagamiseks - pdf

Maa sihtotstarbe muutmise avalduse vorm - pdf

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee